Tisková zpráva

 

Tisková zpráva: Jak se může veřejnost bránit v případě porušení zákazu kouření od 31.5.

 

  1. 5. 2017

 

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, od 31. 5. 2017 rozšiřuje místa, na kterých bude zakázáno kouřit nebo používat elektronické cigarety.

 

V případě porušení tohoto zákazu dává zákon veřejnosti řadu možností, jak se bránit.

 

V první řadě je samozřejmě možné upozornit kouřící osobu, že kouří v místě, kde to není povolené. Případně upozornit majitele či provozovatele prostor na nezákonně kouřící osobu. Zákon ukládá majitelům, resp. provozovatelům povinnost tuto osobu vyzvat, aby přestala kouřit či prostor opustila, a vyzvané osobě zákon ukládá povinnost této výzvy uposlechnout.

 

Ve všech případech kouření na nepovolených místech je možné zavolat Policii ČR či městskou nebo obecní policii. Veřejnost má také právo upozornit obecní či městský úřad.

 

V případě kouření v prostorách provozoven stravovacích služeb (tedy restaurací, barů atd.), ve školách a zdravotnickém zařízení je možné upozornit krajskou hygienickou stanici, která je ze zákona zodpovědná za provádění kontrol zákazu kouření v těchto místech.

 

V případě škol a školských zařízení kontroluje dodržování zákazu kouření též Česká školní inspekce.

 

Fyzickým osobám kouřícím tabákové výrobky či elektronickou cigaretu v místě zákazu hrozí pokuta do výše 5 000 Kč.

 

Jiří Jeřábek z občanské iniciativy Česko bez kouře uvedl: „V případě porušování zákazu kouření má provozovatel povinnost kouřící osobu vyzvat k ukončení kouření či opuštění místa. Každý má právo zavolat státní či obecní policii. Kuřákům v případě kouření v místě zákazu hrozí pokuta až 5 tisíc korun. Nicméně věříme, že většina kuřáků bude nová pravidla respektovat, případně zareaguje na upozornění a nebude třeba zbytečných policejních zásahů.“

 

Zdroje:

Základní informace o nových zákazech kouření jsou k dispozici na specializovaných stránkách www.zakazkoureni.net, podrobnější dotazy včetně právních odpovídáme pomocí e-mailu.

 

Plné znění zákona: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/zakon-c65/2017-sb-o-ochrane-zdravi-pred-skodlivymi-ucinky-navykovych-latek_13610_11.html