Kouření a zvířata

Tabákový průmysl a užívání tabákových výrobků mají kromě lidí vliv i na zvířata.

Již při pěstování rostlin tabáku dochází k odlesňování přirozeného prostředí pro živočichy a k zamořování okolí pesticidy z plantáží. (bližší informace v rubrice Kouření a životní prostředí)

Dále tabákové firmy testují své výrobky na zvířatech a to velmi krutými způsoby. Testuje se např. na hlodavcích, psech, kočkách, ptácích, opicích. (na zvířatech se testují i jiné návykové látky jako je alkohol a marihuana a pokud by došlo i k její legalizaci, lze předpokládat, že by se její testování na zvířatech mnohonásobně rozšířilo).

Testují se také e – cigarety, náhražky cigaret, jako jsou náplasti a žvýkačky.

Dále trpí divoká zvířata když se toxiny z nedopalků dostávají do jejich přirozeného prostředí (např. vodní plochy, trávníky ve veřejných prostranstvích, kdy se popel z nedopalků může dostat s jinou potravou do trávicích traktů ptáků, hlodavců, psů, a dalších zvířat)

V neposlední řadě pasivní kouření ubližuje domácím zvířatům.

 Testování na zvířatech

 Historie i současnost tabákového průmyslu provází velmi temná stránka – testování tabákových výrobků na zvířatech. Testuje se různými způsoby, velmi krutými, můžeme se jen domnívat, co asi zvířata zažívají když se dusí zplodinami vysoce toxického kouře i po několik dní. Po skončení vystavování kouři jsou zvířata zabita a pitvána. Testuje se i na těhotných zvířatech, např. makacích, kteří se poté zabijí a matka a nenarozené, již vyvinuté mládě jsou pitváni.

 6 zemí zakázalo testování cigaret na zvířatech na svém území: Slovenská republika, Belgie, Německo, Kanada, Estonsko a Velká Británie.

 Několik příkladů testování:

 Potkani

 Kvůli porovnání bezpečnosti nového typu cigaret bylo 560 potkanů drženo v úzkých válcích do kterých jim byl vháněn kouř o různých koncentracích, 6 hodin po dobu 90 dní. Výzkum provedly Výzkumné laboratoře Philip Morris v Leuvenu v Belgii v r.2015. (pokusynazviratech.cz)

 

 V r.2005 se rozhodl Philip Morris zjistit jaký je rozdíl mezi vdechováním tabákového kouře a výfukových plynů a tak 1000 potkanů přinutil dýchat 6 hodin denně po 2 roky jednu směs těchto toxinů.

 V České republice byl v r.2011 proveden test na potkanech, kdy jim byl vpraven injekcí do těl nikotin a oni pak museli plavat ve vodním bludišti a hledat skrytý ostrůvek, pokud se tak nestalo, nezbylo jim než stále plavat bez přestávky. Cílem bylo zjistit vliv kouření na paměť.

 Opice

 V r.2011 v USA byli březím samicím makaků vpraveny do těl hadičky, kterými byl přiváděn nikotin a to po dobu posledních 4 měsíců březosti. Těsně před porodem byla mláďata z těl matek vyjmuta a zabita. (protisrsti.cz)

 V Oregonském výzkumném středisku primátů byli prováděny testy na březích opicích macac rhesus, kdy 5 let byli vystavovány nikotinu a jejich mláďata zabíjena.

 V dalším pokusu na těchto opicích jim byli implantovány hadičky pomocí nichž jim byl aplikován nikotin přímo do krve. Později byli hadičky připojeny ke kovové páčce, pomocí níž si zvířata sama mohla drogu vstříknout. Opice byli drženy po jedné v klecích s drátěnou podlahou.

 Psi

 Při testování tabákových výrobků se i na psech využívají různé metody. Psům jsou nasazovány masky s otvorem do něhož se vkládá cigareta, či mají hadičku, kudy je přiváděn kouř. V některých případech je provedena tracheostomie, tedy rozříznutí průdušnice v krku a do tohoto otvoru je uchycena hadička, do které se kouř s různými koncentracemi přivádí.

Studie, provedená výzkumníky Univerzity v Jižní Karolině a nemocnicemi William Jennings Bryan Dorn Veterans Affairs, SC., použila 14 psů k tomu, aby objasnila, zda složení toho, co se vytvoří v plicích z cigaretového kouře je ovlivněno dobou inhalace kouře. Psi byli uspáni a do hrtanu jim byla zavedena sonda. Přístroj vyrábějící cigaretový kouř vháněl do trubice cigaretový kouř smíchaný se vzduchem. Některá zvířata ležela na zádech, jiná byla tyčí mezi čelistmi udržována ve vzpřímené poloze. Po spálení 4 cigaret byla zvířata zabita a plíce vyšetřeny. V nemocni sv. Tomáše bylo na jeden pokus použito celkem 21 psů greyhound. Byli uspáni a do artérií a krčních žil jim byly zavedeny sondy. Další sonda byla zavedena do průdušnice a na její začátek přidělán mechanizmus na držení cigarety. Na zadních končetinách byla psům otevřena stehenní tepna… Kolem odhalených stehenních tepen byly uloženy speciální pouzdra, pomocí nichž se měnila prostupnost stěny tepen. Sedm psů vdechovalo kouř ze čtyř cigaret s vysokým obsahem nikotinu a dehtu po celých 5 hodin. Ostatní zvířata vdechovala nikotin a oxid uhelnatý. Na konci pokusu byla zvířata usmrcena. „Díky“ pokusu se došlo k tomu, že kouření může poškodit prostupnost stěny tepen a může souviset s arterosklerózou. Že kouření je jednou z hlavních příčin arterosklerózy, bylo už velmi dobře známo a výzkumníci dokonce připustili, že „Arteroskleróza je podstatně lidská nemoc…“ údaje získané epidemiologickým výzkumem lidí poskytují mnohem užitečnější a vhodnější informace než násilné a umělé pokusy podobného druhu.
Při jiném pokusu byl psům vyříznut otvor do hrdla a byli nuceni skrz něj vdechovat cigaret. kouř po celý rok.

Kočky

 John C. Longhurst z California Davis university zkoumal jak nikotin ovlivňuje srdeční reflexi koček.

 Kohouti

 Výzkumníci z Centra medicíny Univerzity v New Yorku použili v této studii 42 leghorských kohoutů. Třicet z nich bylo vystaveno kouři vháněnému do uzavřené komory. Ostatních dvanáct dýchalo filtrovaný vzduch.To se opakovalo 6 hodin denně, 5 dní v týdnu po 16 týdnů. Nakonec byli zabiti a jejich tepny prozkoumány.

 (BUAV, Britská unie pro zrušení vivisekce)


 Kouření a domácí mazlíčci 

Pasivní kouření a kouření z třetí ruky ubližuje zvířatům, která kouř vdechují, chemikálie se jim usazují na povrchu těl a dovnitř se navíc dostanou i s tím, jak se zvíře myje.

Kočky – jsou vysoce ohrožené, jelikož si olizují kožíšek a tím je u nich zvýšené riziko ústních nádorů. Ohrožuje je i tzv. kouření z třetí ruky (third hand smoking), kdy se jich dotýkají kuřáci rukami, na kterých mají toxiny.
Ptáci (např. papoušci, kanárci) – mají riziko zápalu plic, které často končí smrtí
 Psi – riziko onemocnění neoplazií, maligní novotvorbou tkáně v nosní dutině, u malých psů hrozí srdeční a plicní choroby
A při pozření nedopalků zvířetem, může dojít k otravě a následně i ke smrti.