Kouření v restauracích

Podporujeme kompletní zákaz v restaurací schválený v roce 2017.

Ochrana před účinky tabákového kouře patří
k podobným opatřením jako většina hygienických
limitů, které chrání občany před
poškozováním jejich zdraví. Pasivní kouření
nelze tolerovat stejně jako například přemnožení
sinic na koupalištích, překročení hlukových limitů ,
nedodržování protipožárních opatření, pracovního
práva nebo hygienických norem.
Jedním ze základních úkolů státu je ochrana
veřejného zdraví, a ten by měl zajistit zavedení
takových opatření, která by v co největší možné
míře ochránila jeho občany v jejich životním
prostředí před negativními účinky tabákového
kouře.

Studie ze zemí, kde již zákaz kouření v restauračních
a pohostinských zařízeních platí několik
let, odhalují celou řadu pozitivních dopadů na
zdraví obyvatelstva.
Podle analýzy publikované v časopise Americké
kardiologické asociace vede zavedení komplexní
regulace kouření k významnému poklesu hospitalizací
pro srdeční a respirační onemocnění a úmrtí
na ně. V této analýze jsou zpracována data ze 45
studií, které celkem hodnotily situaci ve 33 státech,
kde byly zavedeny regulační kuřácké zákony,
včetně Německa, Nového Zélandu či několika
amerických států. Z analýzy vyplývá, že pokud
jsou v zákazu kouření zahrnuty i restaurace
a bary, dojde k poklesu hospitalizací pro
srdeční infarkt o 15 %, pro mozkovou mrtvici o
16 %, pro astma a další respirační onemocnění
o 24 %.
Regulace kouření v prostorách veřejného
stravování vede dále také mimo jiné ke snížení
předčasných porodů, jak dokládá studie vypracovaná
vědci z Hasseltské university. Po zavedení
zákazu kouření v restauracích v Belgii v roce 2007
poklesl počet předčasných porodů o 3,13 % a
následně pak o dalších 2,65 % po rozšíření
zákazu i na bary, kde se prodává jídlo, v roce
2010.

 

OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
„Nejvíce mě obtěžuje, že všechny mé věci, i já
sám, smrdí kouřem. Chci s kouřením přestat a
fakt, že je kouření uvnitř hospod povoleno, mne
nutí si zapálit. Znám řadu lidí, kteří nemohou
v zakouřeném prostředí vůbec být, protože mají
astma. Nesnesl bych, pokud bych se vrátil domů
a kouření by v restauracích tam bylo opět
legální.“
Benjamin, mezinárodní student z USA, ČR
Česká republika sice zakazuje prodej tabákových
výrobků osobám mladším 18 let, avšak zároveň
zcela paradoxně mládeži obrazně sama
podpaluje. Dětem i mládeži je ponechán neomezený
přístup do kuřáckých prostor, kterými
restaurace a bary povětšinou jsou. A tak stát
selhává v jejich ochraně před negativními dopady
kouření. Zákaz vstupu dětí a mládeže do
restauračních a pohostinských zařízení by byl jistě
absurdním opatřením, a tak je zákaz kouření
v těchto prostorách přirozeným krokem k ochraně
zdraví dětí a mládeže.
Většina kuřáků začíná kouřit ještě před 18. rokem
života. Podle průzkumu studentů Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) a
agentury Ipsos13 je v České republice v populaci
mezi 18 a 22 lety 53 % kuřáků, zatímco
v celkové dospělé populaci jen 36 %. Většina
z nich začala kouřit již před 16. rokem svého
života. Mladí lidé nejčastěji kouří hlavně v restauracích,
barech a na diskotékách. Pokud
by v těchto zařízeních platil zákaz kouření,
podle vlastních slov by vůbec nezačala kouřit
čtvrtina (24 %) pravidelných kuřáků a polovina
(51 %) příležitostných kuřáků.
Celkem 30 % z těch, kteří začali kouřit před
18. rokem věku, pak uvedlo, že kdyby platil zákaz,
s kouřením by vůbec nezačali.