Násilí kouřem

Pasivní kouření a tzv. kouření z třetí ruky (third hand smoke) je téměř všudypřítomné. Jeho negativní účinky na zdraví jsou vědecky dokázané už léta, avšak stále není žádný zákon, který by řekl, že jde o nepřípustné násilí.

Pasivní kuřák vdechuje kouř unikající z cigarety a ještě navíc kouř, který kuřák vyfukuje ústy. Cigaretový kouř obsahuje více než 4000 identifikovaných chemických substancí, z toho desítky karcinogenů (kouř z cigaret je zařazen do seznamu karcinogenů I A třídy (nejvyšší nebezpečnost)), mutageny, radioaktivní látky (olovo 210 a polonium 210), těžké kovy, atd…

Kouření z třetí ruky znamená vdechování chemikálií z kouře, které se usazují ve vlasech a na těle kuřáků, v oblečení, ale také ve stěnách, podlahách, nábytku, kobercích, v autech, atd.. a jsou zde i po dlouhé době, kdy se v místnosti přestalo kouřit. Při pokusech byl prokázán genotoxický vliv na lidské buňky, což má za následek vznik rakoviny a dalších onemocnění. Ohrožené jsou hlavně nenarozené a malé děti.

Článek 34 Listiny základních práv a svobod praví: ,,Každý má právo na ochranu zdraví.“ Přesto stát nechrání před nedobrovolným kouřením děti, dospělé, ani zvířata.

V ČR vlády nedělají žádné osvětové kampaně o rizicích nedobrovolného kouření a řada politiků v pasivním kouření nevidí žádný problém.

Dle statistik zemře na následky pasivního kouření v ČR cca dva tisíce lidí ročně.

Řada kuřáků, tabákové firmy a řada politiků a známých celebrit brání kouření slovy o svobodě, avšak jak pravil John Stuart Mill – klasik liberalismu (1806 – 1873): Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Nekuřák tedy dle těchto zastánců kouření nárok na svobodu nemá, jelikož tabákový kouř nejde nijak usměrňovat a tak mu je vnucován vysoce toxický koktejl jemných částic, které se tak snadno vdechují a pronikají do orgánů.