Práce na tabákových plantážích

 

Práce na tabákových plantážích je těžká a špatně placená. V rozvojových zemích na nich pracuje hodně žen a dětí. Ale jak se nedávno ukázalo, tak i na tabákových farmách v USA pracují děti.

V případové studii o Brazílii z r. 1998 8 se píše, že tabákové firmy poskytují zemědělcům osivo a hnojiva za dotované ceny a technické poradenství. Za to jsou však farmáři pod přísným dohledem a musí se právně zavázat, že semena, hnojiva a pesticidy budou kupovat pouze od společnosti, s kterou uzavřeli smlouvu, a také, že tabák prodají jen této společnosti, která si určuje i jak bude půda zpracována atd.. Velké tabákové firmy si určují výkupní ceny a tvrdě trestají farmáře, když se rozhodnou prodat jinde. Pracovníci plantáží velmi často nepoužívají žádné ochranné pomůcky při práci s pesticidy a nedodržuje se bezpečnost práce. Ve studii se píše, že tabákové firmy sice prodávají ochranné obleky, avšak jeden stojí 37 dolarů, což je jedna třetina toho, co průměrný pěstitel tabáku vydělá za měsíc. Pracovníci často neví, jak s pesticidy správně zacházet a dochází k otravám. Děti a ženy, které na tabákových plantážích pracují jsou nejvíce ohrožené. Jsou levnou pracovní silou a tak jsou ve velkém využíváni. Na plantážích pracují i celé rodiny, po boku rodičů těžce pracují i malé děti. Ve zprávě z r. 2009 organizace Plan international (PI), která pomáhá podporovat dětská práva a bojuje za konec dětské chudoby, se píše, že dětští pracovníci na tabákových plantážích jsou vystaveni vysoké úrovni otravy nikotinem, která se rovná 50ti cigaretám denně. Četné studie na zvířecích mláďatech prokázali, že podávání nikotinu během dětství a dospívání vytváří dlouho trvající změny ve struktuře a funkci mozku, stejně jako změny v chování, které nejsou pozorovány u dospělých po vystavení nikotinu. 9

Green Tobacco sikness

Velmi nebezpečná je tzv. Zelená tabáková nemoc (GTC -Green Tobacco Sikness), které jsou vystaveni pracovníci na tabákových plantážích, čímž se také podstatně odlišuje pěstování tabáku od pěstování jiných, např. potravinářských plodin, při kterém tato nemoc nehrozí. GTC je profesní otrava nikotinem organismu u lidí, kteří pracují na tabákových plantážích. Vzniká tak, že pracovníci při kontaktu s rostlinou tabáku absorbují nikotin přes kůži, a ten se jim dostane do krevního oběhu. Potíže vyvolává i vdechování prachu z tabáku při jeho sušení a zpracovávání. GTS se projevuje nevolností, zvracením, bolestí hlavy, svalovou slabostí a závratěmi. Tyto příznaky bývají doprovázeny kolísáním krevního tlaku a srdeční frekvencí. Břišními křečemi, zimnicí, zvýšeným pocením, sliněním, vyráškou a dýchacími potížemi. Pracovníci také uvádějí nespavost a nechutenství. Děti pracující na tabákových polích jsou k této otravě více náchylné. U dospělých osob je smrtelná dávka nikotinu 40 až 60 miligramů.10

Děti v Malawi

Ve zprávě Plan International nazvané:,, Těžká práce, malý plat a dlouhé hodiny“ (Hard work, little pay and long hours) se píše, že i malé děti na tabákových plantážích v Malawi pracují i 12 hodin denně a za těchto 12 hodin tvrdé práce dostanou 17 US centů. Odhaduje se, že cca 78 000 dětí na těchto plantážích pracuje. Děti, které se zúčastnili průzkumu PI uvedli, že musí pracovat, aby pomohli své rodině, která trpí nedostatkem potravin, oblečení, potřebují opravit své domovy a nakoupit osiva a hnojiva pro svá políčka. Peníze také používají na školné a školní pomůcky. Stejně jako fyzické a sexuální zneužívání ze strany zaměstnavatelů uváděli i nevědomky příznaky GTS. Děti uváděli symptomy jako silná bolest hlavy, bolest břicha, svalová slabost, kašel a dušnost. Jedno dítě uvedlo:,, Někdy cítíte, že nemáte dost dechu, nemáte dost kyslíku. Dostanete se do bodu, kdy nemůžete dýchat kvůli bolesti v hrudníku. Potom zvracíte krev. Nakonec to odezní a vám zůstane bolest hlavy.“ Děti, s kterými dělal PI tuto studii do značné míry neznali pravou příčinu svých zdravotních problémů. Mluvili i o tom, že je nadřízení bijí holemi a kopou. Také jim zadržují jídlo a slovně je urážejí, což často souvisí s tím, že jsou sirotci. Mluvili také o sexuálním zneužívání. Nadřízený využil svou moc a donutil dívku k sexu výměnou za více peněz, jídla a pozdější příchody do práce. Dívky popisovaly, že když pracovali na farmě, bydlely odděleně od rodičů a majitelé, nebo nadřízení je v noci znásilnili. Děti také mluvili o potížích s nespavostí, nočními můrami, o neustálém smutku a pocitech bezmoci a postrádání kontroly. Děti také zažívali diskriminaci od dospělých i vrstevníků v souvislosti s tím, že pracují a nejčastěji byli ocejchovány jako nemyté (nedostatečný přístup k mýdlu a vodě na farmách) a hloupé (protože nechodí do školy). 11

Philip Morris usvědčen Human Rights Watch (HRW)

Philip Morris (PM) byl nucen přiznat, že dětští desetiltí pracovníci pracovali dlouhé hodiny na tabákových farmách v Kazachstánu, s nimiž měla tato firma smlouvu. Dle HRW, migrující pracovníci na těchto farmách byli většinou ze sousedního Kyrgystánu. Pracovní podmínky připomínaly nucené práce. Farmy zabavili dělníkům pasy a často jim za práci neplatili. Ve zprávě se také píše o 72 dětských pracovnících. V r. 2009 koupila PM z farem v Kazachstánu 1 500 tun tabáku.12

Hlad

V rozvojových zemích trpí lidé hlady a podvýživou. Úrodná místa jejich zemí zabírají ve velkém tabákové plantáže. Některé z těchto zemí jsou závislé na dovozu potravin ze zahraničí a mnoho chudých lidí si je nemohou dovolit koupit. Pokud by se na plochách, kde se po celém světě pěstuje tabák, pěstovali potravinářské plodiny, poskytli by potravu pro cca 12 milionů lidí každý rok.13

 

8www.brook.com

9Neal Benowitz, University of California San Francisco

11 www.plan-internatioal.org

12 www.shatterlimits.com

13 www.slideshare.net